Nieuws RKSV Brakkenstein


29 Aug
Keepers training jeugd 2017-2018
07:02 am
26 Jul
Voorbereiding selectie rksv Brakkenstein 2017-2018
08:19 pm

 

Nijmegen, 29-08-2017

Van: Bestuur rksv Brakkenstein
Aan: Leden rksv Brakkenstein

Betreft: Algemene Leden Vergadering

Datum/plaats: Vrijdag 29-09-2017, 20.00 uur, clubhuis rksv Brakkenstein

Geachte leden,

Op vrijdag 29-09-2017, aanvang 20.00 uur, houdt de vereniging rksv Brakkenstein weer haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Namens het bestuur nodig ik u hierbij van harte uit, om deze vergadering bij te wonen.
De vergadering zal worden gehouden in ons recent opgeknapte clubhuis.

Mocht u verhinderd zijn, laat dit dan schriftelijk weten aan ondergetekende:

Stefan Haagsman
Graafseweg 399
6532 ZP Nijmegen

Of per e-mail: secretaris@rksvbrakkenstein.nl

Vertrouwende u hierdoor voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Stefan Haagsman
rksv Brakkenstein
Secretaris a.i.