CONTRIBUTIE

De contributie voor seizoen 2022/2023 wordt automatisch geïncasseerd in twee termijnen. De eerste termijn eind september 2022, de tweede half januari 2023.

Leden die ervoor kiezen om geen toestemming voor automatisch incasso af te geven, zullen de contributie van het gehele seizoen voor 1 oktober 2022 over moeten maken. Deze leden krijgen hiervoor tijdig een contributienota toegezonden, zowel per post als per e-mail, aan het in de ledenadministratie van rksv Brakkenstein bekende adres. De betaaltermijn wordt hierop vermeld.

Let op: het niet afgeven van een automatische incasso brengt een toeslag van €6,00 administratie- en incassokosten met zich mee, bovenop de hieronder genoemde contributiebedragen. De toeslag dient gelijk met de volledige seizoencontributie voor aanvang van het seizoen te worden betaald.

Leden die niet in staat zijn aan de betalingsverplichting te voldoen, moeten voor 1 oktober 2022 (seizoen 2022 – 2023) een betaalafspraak met het dagelijks bestuur gemaakt hebben. Anders kan niet deelgenomen worden aan competitie- en bekerwedstrijden en aan trainingen en evenementen. Dit deelnameverbod aan verenigingsactiviteiten (trainingen, wedstrijden, toernooien en evenementen) geldt dan vanaf oktober in het betreffende seizoen.

Een vertegenwoordiger van het bestuur van rksv Brakkenstein is op donderdagavond tijdens het seizoen aanwezig in het clubhuis. Contactgegevens zijn ook terug te vinden op de website.

Contributietarieven 2022/2023

In de algemene leden vergadering (ALV) van rksv Brakkenstein is ingestemd met de contributietarieven die gelden voor het seizoen 2022-2023. 

Seizoen: 2022-2023 2021-2022
Senioren veldvoetbal € 210 € 206
Junioren veldvoetbal € 170 € 164
Pupillen veldvoetbal € 150 € 146
Senioren 7 tegen 7 voetbal € 110 € 106
Niet spelende leden € 70 € 66
Kader senioren/donateurs € 35 € 33
Kader jeugd € 0 € 0
Zaalvoetbal (futsal) € 188 € 184
Zaal- en veldvoetbal € 294 € 288

De contributie moet tijdig overgemaakt worden naar de RABOBANK bankrekening met nummer: NL47RABO 0119480123 t.n.v. rksv Brakkenstein te Nijmegen. Vermeld hierbij lidnummerachternaam plus voorletters en vermelding van het seizoen waarvoor u contributie betaalt.

Aanmelden Nieuwsbrief