CONTRIBUTIE

De contributie voor seizoen 2023/2024 wordt automatisch geïncasseerd in twee termijnen. De eerste termijn eind september 2023, de tweede half januari 2024.

Leden die ervoor kiezen om geen toestemming voor automatisch incasso af te geven, zullen de contributie van het gehele seizoen voor 1 oktober 2023 over moeten maken. Deze leden krijgen hiervoor tijdig een contributienota toegezonden, zowel per post als per e-mail, aan het in de ledenadministratie van rksv Brakkenstein bekende adres. De betaaltermijn wordt hierop vermeld.

Let op: het niet afgeven van een automatische incasso brengt een toeslag van €7,00 administratie- en incassokosten met zich mee, bovenop de hieronder genoemde contributiebedragen. De toeslag dient gelijk met de volledige seizoencontributie voor aanvang van het seizoen te worden betaald.

Leden die niet in staat zijn aan de betalingsverplichting te voldoen, moeten voor 1 oktober 2023 (seizoen 2023 – 2024) een betaalafspraak met het dagelijks bestuur gemaakt hebben. Anders kan niet deelgenomen worden aan competitie- en bekerwedstrijden, aan trainingen en evenementen. Dit deelnameverbod aan verenigingsactiviteiten (trainingen, wedstrijden, toernooien en evenementen) geldt dan vanaf oktober in het betreffende seizoen.

Leden die via Gemeente Nijmegen recht hebben op een zgn Meedoen-regeling kunnen deze ook voor de contributie gebruiken, voor het openstaande bedrag volgt dan nog een rekening. Hiervoor kunnen leden terecht bij de secretaris, Diane Hopmans.

Ook van Stichting Leergeld kan gebruik gemaakt worden, als ouders van leden hier recht op hebben.

Leden die gedurende het seizoen instromen, betalen contributie naar rato. De contributie wordt verdeeld over 10 maanden, september t/m juni. Als een lid in bv november instroomt, betaald hij/zij nog 8 maanden contributie voor dat seizoen.

 

Leden die gedurende het seizoen hun lidmaatschap beeïndigen, hebben geen recht op restitutie, tenzij er sprake is van bv een ernstige blessure. In dat geval zal er altijd overlegd worden binnen het bestuur. De KNVB afdracht, deze zit in de contributie inbegrepen, die wij voor ieder lid moeten betalen aan de KNVB, wordt niet gerestitueerd. 

Contributietarieven 2023/2024

In de algemene leden vergadering (ALV) van rksv Brakkenstein is ingestemd met de contributietarieven die gelden voor het seizoen 2023-2024. 

Seizoen:2023-20242022-2023
Senioren veldvoetbal€ 232€ 210
Junioren veldvoetbal€ 188€ 170
Pupillen veldvoetbal€ 166€ 150
Senioren 7 tegen 7 voetbal€ 132€ 110
Niet spelende leden€ 74€ 70
Kader senioren/donateurs€ 37€ 35
Kader jeugd€ 0€ 0
Zaalvoetbal (futsal)€ 208€ 188
Zaal- en veldvoetbal€ 324€ 294

De contributie moet tijdig overgemaakt worden naar de RABOBANK bankrekening met nummer: NL47RABO 0119480123 t.n.v. rksv Brakkenstein te Nijmegen. Vermeld hierbij lidnummerachternaam plus voorletters en vermelding van het seizoen waarvoor u contributie betaalt.

Aanmelden Nieuwsbrief