Bestuurswijziging binnen rksv Brakkenstein

Tijdens een extra ALV zijn twee bestuurswijzigingen bekendgemaakt. Martijn van de Hurk en Diane Smits nemen het stokje over van Mark Meijring en Stefan Haagsman.

Op 8 december 2022, tijdens een extra ALV, heeft rksv Brakkenstein afscheid genomen van Mark Meijring als penningmeester van de club en van Stefan Haagsman als secretaris. Beiden hebben heel veel jaren zitting gehad in het hoofdbestuur van onze vereniging. Daar zullen we op 7 januari 2023 tijdens de Nieuwjaarsreceptie verder bij stil staan.

Stefan blijft wel aan het bestuur verbonden als coördinator van de zaal.

De vervangers van Mark en Stefan zijn geen onbekenden voor onze vereniging. Ten eerste vervult Martijn van de Hurk vanaf heden de functie van penningmeester. Martijn heeft in zijn jeugd in alle leeftijdscategorieën gevoetbald bij rksv Brakkenstein. Ook zijn familie is nog steeds nauw verbonden met de club.

De functie van secretaris zal door Diane Smits opgepakt worden. Diane is de laatste jaren een actief lid van onze verenging. Denk hierbij aan de actieve rol die ze heeft gehad binnen de Jeugdcommissie en de functie van secretaris bij de Clubhuiscommissie. Met beide functies gaat ze stoppen, maar dit zal gefaseerd plaatsvinden, zodat wij geschikte opvolgers kunnen zoeken. Diane blijft wel verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

Wij wensen Martijn en Diane heel veel plezier en succes toe in hun nieuwe functie!

Bestuur rksv Brakkenstein

Zie hier het overzicht van (vacante) functies bij rksv Brakkenstein

Aanmelden Nieuwsbrief